P-DTR (propriocetive deep tendon reflex)

Hvor kommer behandlingen fra?

P-DTR er en nyere behandlingsform, der lige er kommet til Danmark. Den er baseret på Dr. Jose Palomars mange års forskning i nervesystemet og kinesiologi. Ved denne behandling bruges muskeltestning til at teste strækrefleksen i musklerne. En muskel kan testes som enten normal (stærk muskel, der kan inhibere, ved at fibrene forkortes), hypoton (musklen testes svag) eller hyperton (musklen overspænder).
Læs mere om P-DTR her

Hvorfor behandle nervesystemet?

Når du oplever en smerte, spænding eller ubehag, er det altid dit nervesystem, der giver dig denne oplevelse. For at behandle årsagen til dine smerter, er det nervesystet, der skal behandles.

Sensoriske receptorer

Vi er konstant påvirket af indtryk omkring os, og vores krop vil altid finde måder at kompensere for, hvis vi kommer til skade eller slår os. Vi har receptorer overalt på vores krop (mechanoreceptorer, nociceptorer), som sender besked videre til vores hjerne (sensorisk information). Hjernen bearbejder alle disse indtryk, og hvis den får “dårlig” information fra vores sensoriske nervesystem, vil hjernens respons ofte være at beskytte os og dermed give os en smerteoplevelse. Hvis man tidligere er kommet galt afsted, så vil vores skade på et tidspunkt hele af sig selv. Dette betyder ikke nødvendigvis, at smerten forsvinder. De fleste, der kommer på klinikken, har haft smerter gennem længere tid. Her er der ofte tale om, at nervesystemet sender dårlig information til hjernen, som konstant fortæller os, at vi er i fare og skal beskytte os selv. Resultatet er smerter.

Hvordan behandler man

Med PDTR undersøger man specifikt hvilke receptorer, der giver problemer. Der vil altid være en primær dysfunktion og en eller flere kompenserende sekundære dysfunktioner. Ved at lokalisere disse, stimulere dem og udløse en dyb senerefleks, kan man “resette” nervesystemet, så hjernen ikke fortolker informationen forkert og giver dig smerter.
Hvis en muskel er spændt, kan det hjælpe kortvarigt at massere eller strække den, men det er altid nervesystemet, der er årsagen til at din muskel spænder. Netop derfor forsøger PDTR at behandle årsagen til dine smerter og ikke blot trykke der, hvor det gør ondt.
Med PDTR udfører man ikke en tilfældig behandling i håb om at det hjælper, men finder ud af præcist hvilken behandling, der skal til, for at afhjælpe patientens problemer.
Kontakt os

Første konsultation

Under første konsultation vil du bl.a. blive spurgt om, hvorvidt du tidligere har været ude for nogen ulykker/traumer eller fået foretaget nogen operationer. Operationer efterlader ar, og man finder ofte dysfunktionelle receptorer i og omkring ar, som kan påvirke muskler forskellige steder i kroppen. Et tidligere traume eller emotionel oplevelse fx oplevelsen af en bilulykke eller tabet af en man holder af, kan også påvirke vores nociceptorer selv mange år efter.
Hos Sydkystens Osteopati & Fysioterapi i Vallensbæk Strand kombinerer vi osteopati og P-DTR for at få de bedste resultater. Læs mere om osteopati her